Ganløse Mølle - byens vartegn

 
 
 
Læs mere om Møllens historie
 
Ganløse Mølle bog
 
 
 

Møllens  historie

 
Ganløse Mølle er bygget i 1863. Fra Knud Nielsen (født 1929) i Virum har vi fået oplyst, at hans farfar - Niels Chr. Nielsen - ejede og drev Ganløse Mølle sammen med Ganløse Bageri i årene 1902 - 1934. Knud Nielsen har bidraget med et billede af møllen som den så ud i begyndelsen af 1900-tallet inden den brændte 19. februar 1907. De to personer, der står på omgangen, er ifølge Knud Nielsen møllersvenden Villiam Strøm og bagermester Niels Chr. Nielsen.
 
Efter afhændelse af Møllen i 1934 boede bagermester Niels Chr. Nielsen fortsat i Ganløse til sin død i 1947.
 
 
Ganløse Bageri
Ganløse Bageri tidlig forår 1904
 
Bagerbutikken, som ses på billedet ovenfor, lå samme sted som det nuværende bageri. Indgang til butikken var dengang midt i husets langside. Bageriet lå i husets gavlende til højre. Taget var spåntækket.

På billedet af Ganløse Bageri er det - ifølge Knud Nielsen - bagermester Niels Chr, Nielsen og bagerkonen Johanne Nielsen samt hunden, Broholmeren " Walther", der står omkring døren bagest i billedet. I forgrunden er det "Bedstefar" Søren Johansen og bagerens børn Henry Chr. (Knud Nielsens far) og Mary. Til højre ses tjenestepigen Marie Pedersen, der senere blev gift med Møllebygger Hansen, Næstved.

 

Svend Rasmussen  | Tlf.: 51515173 | svend@rasmussen.mail.dk