Ganløse Mølle 

byens vartegn 

 
 

Andelsselskabet Ganløse Mølle

Ganløse Mølle er et andelsselskab med 50 medlemmer. Man kan søge om at blive optaget som andelshaver (møllemedlem), hvis der er en ledig andel.
 
Som andelshaver kan optages myndige borgere i Ganløse og omegn. Ved optagelse skal betales et indskud på 500 kr.
 
Hvis man vil vide, om der er ledige andele, og hvis man vil søge om medlemsskab, skal man kontakte bestyrelsen.
 
Ganløse Mølle kan kort beskrives som en fritidsklub for voksne. Et af de centrale elementer er den ugentlige lørdagsfrokost i Møllen, hvor medlemmer kan komme, hvis de har lyst og tid. Men derudover sker der mange andre ting - i og uden for Møllen: Musikaftener, udflugter, julehygge, gule ærter fest, rejser, billardturneringer, cykelture, museumsbesøg, møllefester, initiativer vedr. kommuneplan, diskussionsaftener, nattergaleture, 7GM, m.m..

 

Svend Rasmussen  | Tlf.: 51515173 | svend@rasmussen.mail.dk