Ganløse Møllelaug

Møllen i Ganløse ejes af et andelsselskab. Andelsselskabet består af 50 andele, som ejes af ca. lige så mange enkeltpersoner / familier. Det er disse andelshavere (medlemmer) som udgør GANLØSE MØLLELAUG.
 
Medlemsskab
Man kan blive andelshaver, hvis der er en ledig andel. Prisen for en andel er 500 kr. Når medlemmer rejser, eller af andre grunde falder fra, bliver der ledige andele. Klik på Medlemsskab hvis du vil vide mere om medlemsskab og kontakt til Møllens bestyrelse.

Ganløse Mølles historie

Møllen i Ganløse blev bygget i 1863. Den brændte i 1907, men blev opbygget igen samme år. Møllen blev anvendt til sit oprindelige formål frem til omkring Anden Verdenskrig. Herefter levede den en omtumlet tilværelse frem til 1970, hvor en række Ganløseborgere overtog den og i de følgende år renoverede og indrettede den som den nu fremstår. Vinger fik den på i 2020. Klik på linket Ganløse Mølles historie, hvis du vil vide mere...

Ganløse Mølle 1971

 
 
 
Svend Rasmussen  | Tlf.: 51515173 | svend@rasmussen.mail.dk